Sigurnosna vrata

Primena

Kako bi se u modernom građevinarstvu ispunili određeni standardi, SIGURNOSNA VRATA kao osnovno sredstvo u protivprovalnoj zaštiti pored protivprovalnih osobina poseduju i ter-micke kao i foneticke karakteristike cime nalazi svoju primenu u sek torima:

  • gradjevinarstva
  • industrije
  • energetskih pogona
  • komercijalnih objekata

Primarni zadatak sigurnosnih vrata jeste da obezbedi integritet ču-vanog prostora (stana, kuće, trezora…) a kao sekundarni zadatak jeste da se obezbedi termičku i zvucnu izolovanost. Sigurnosna vrata predstavljaju sistem koji treba da zadovolji tehničke karakteristike a samim tim treba da zadovolji i estetske zahteve modernog građevi-narstva.

Klasifikacija SIGURNOSNIH VRATA se vrši na osnovu vremen-skog koeficijenta odnosno vremena potrebnog da vrata zadrže integ-ritet prilikom fizičke i hemijske agresije na konstrukciju vrata.

  • CLASS I
  • CLASS II
  • CLASS III
  • CLASS IV

Ispitivanje I klasifikaciju vrata obavlja za to akreditovana naučna insti-tucija, na teritoriji Republike Srbije atestiranje vrata vrši IMS Beograd.