Sigurnosna vrata

FAQ – Termini <> Izrazi

Prilikom projektovanja koriste se različiti tehnički termini i opisi vrata i prateće opreme, u ovom delu ćemo vam predočiti sve što treba da znate o sigurnosnim vratima.

  • Hidraulični samozatvarač (uredjaj za automatsko zatvaranje vrata)
  • Elektromagnetni prihvatnik (uredjaj za kontrolu pristupa)
  • Antipanik poluga (mehanizam za evakuaciono otvaranje vrata)
  • Magnet (elektromagnet za kontrolu samozatvaranja vrata koristi se u kombinaciji sa PP-centralom ili kontrolom pristupa)
  • Padajuća zavesica (koristi se na vratima bez praga)
  • Ekspandirajuća traka (termo-ekspandirajuća traka za postizanje dihtovanja vrata u slučaju požara)
  • Okov (Brava, šarke, kvaka, cilindar….)
  • Obloga (material koji se koristi za finalnu obradu vrata)

Definisanje smera otvaranja vrata